Evenementen

Bezinningsdag in stilte

Bezinningsdag in stilte

“De gevallen mensheid richt Hij weer op; heel de schepping wordt hersteld.” Het leven van de mens die naar Gods beeld geschapen is, wordt door de zonde diep aangetast. Het verzet tegen God lijkt in onze tijd een strijd te zijn tegen de mens als Gods schepsel. Jezus is...

Vrouw, word wat je bent

Vrouw, word wat je bent

De vrouw en haar decorum door mw. Gabrielle Buirma-Rieu Serie van zes bijeenkomsten rondom de Waardigheid van de vrouw Voor alle geïnteresseerde vrouwen uit Limburg/bisdom Roermond. Programma van 10.30 tot circa 15.30 uur, met de viering van de H. Mis, inleiding,...

Retraite in stilte

Retraite in stilte

Ik leidt Mijn bruid naar de woestijn en daar spreek Ik tot haar hart (Hosea 2, 16) Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht Begin: Zondag, 16.30 uur Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur Kosten: € 156,00

Bezinningsdag

Bezinningsdag

En de engelen bewezen Hem (Jezus) hun diensten (Marcus 1, 13) Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

Retraite in stilte

Retraite in stilte

Zozeer immers heeft GOD de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven (Johannes 3, 16) Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf Begin: Maandag, 16.30 uur Sluiting: Donderdag, 13.30 uur Kosten: € 250,00

Vrouw, word wat je bent

Vrouw, word wat je bent

De vrouw in de antropologie I door H.E.H. Mgr. Everard de Jong Serie van zes bijeenkomsten rondom de Waardigheid van de vrouw Voor alle geïnteresseerde vrouwen uit Limburg/bisdom Roermond. Programma van 10.30 tot circa 15.30 uur, met de viering van de H. Mis,...

Vrouw, word wat je bent

Vrouw, word wat je bent

De vrouw in de antropologie II door H.E.H. Mgr. Everard de Jong Serie van zes bijeenkomsten rondom de Waardigheid van de vrouw Voor alle geïnteresseerde vrouwen uit Limburg/bisdom Roermond. Programma van 10.30 tot circa 15.30 uur, met de viering van de H. Mis,...