Generalaat

Huidige Algemene Administratie

generaal-overste

 

Moeder Karla Marija

moeder Karla Marija van het kruis (Peranović)

generaal-vikaresse

 

moeder Karla Marija v. h. kruis (Peranović) – 9 mei 2018-present

Zr. M. Edith van de Menswording (Riedle)

generaal-assistente

 

Zr. Maria Teresa

Zr. Maria Teresa van de Heilige Geest
(de Almeida Lara)

generaal-assistente

 

Zr. Maria Antonieta

Zr. Maria Antonieta v. d. Eucharistie (Castellón Pérez)

generaal-assistente

 

Zr. Mirjana

Zr. Mirjana v. Sint Franciscus van Assisi (Banić)

generaal-sekretaresse/

ekonome

 

Zr. Mary Joseph

Zr. Mary Joseph v. St. Teresa van Jezus (Heisler)