Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Maria Mater Retraite 2022: 4 – 6 maart 2022

4 maart 2022 - 6 maart 2022

Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen. (Lc. 21, 19)

De deugd van de moed (fortitudo) is één van de kardinale deugden. Ze stelt ons in staat moeilijkheden te overwinnen die we op ons levenspad tegenkomen. En vaak moeten we langere tijd vol houden in deze moed. Dan spreken we van standvastigheid.

De Heer spreekt over deze standvastigheid in het kader van de eindtijd en ten tijde van vervolgingen. En ook de apostelen nemen dit thema over in hun brieven. Jakobus maakt er een zaligspreking van: “Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” (Jak. 1, 12).

Standvastigheid is echter geen deugd die slechts van ons wordt gevraagd wordt ten tijde van tegenspoed. Paulus verbindt de standvastigheid met de liefde in zijn Hooglied van de Liefde: “Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer.” (1 Kor. 13, 7.8) Petrus ziet in de standvastigheid een roeping die ons meer aan Christus hecht: “Maar geduldig verdragen dat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.” (1 Petr. 2, 20.21). Christus zelf leert ons dat standvastig zijn Woord bewaren leidt tot vruchtbaarheid: “Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat Zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.” (Lc. 8, 15).

Wat betekent de standvastigheid in ons eigen leven? In welke omstandigheden werd en wordt van mij gevraagd om stand te houden? En hoe kunnen we deze deugd laten groeien? Aan de hand van Gods Woord gaan we aan de slag in de stilte van het gebed om ons door Christus en de apostelen te laten onderrichten in de betekenis van deze kostbare deugd. We mogen ons aangespoord weten door de onderrichting van Paulus: “Laat uw ijver niet verflauwen, weest vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.” (Rom. 12, 11.12). Na een periode van stilte, inkeer en laten werken aan onszelf kunnen we, gesterkt door Gods Woord en zijn genadevolle aanwezigheid, weer hernieuwd het dagelijks leven tegemoet treden.

Van: vrijdag 4 (16.30 u.) t/m zondag 6 mrt. (14.30 uur)

Kosten: 110 Euro (118 Euro inclusief beddengoed en handdoeken).
N.B.: De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen (hierover even contact opnemen).
Website: http://www.reginacarmeli.info/

Vrijwillige bijdrage: Het bovenstaande bedrag omvat enkel de kosten voor het verblijf, maar is exclusief een vergoeding voor de retraitepriester. Het richtbedrag van het bisdom voor assistenties bij bezinnings-, vormingsdagen en retraites is €153, = per dag. Mocht u toch een vergoeding willen en kunnen geven, dan wordt dit uiteraard zeer op prijs gesteld en kunt u zich, uitgaande van het aantal deelneemsters aan de retraite en bovenstaande vergoeding, een idee vormen van het richtbedrag.

Impressie:

– Deze retraite wordt begeleid door kapelaan Simons
– Verschillende inleidingen op het thema
– Gezamenlijk vieren van de H. Mis en het getijdengebed, waarbij we gedeeltelijk aansluiten bij de communiteitvieringen van de zusters
– Stilte (van vrijdagavond na avondeten tot zondagmiddag vóór middageten)
– Gelegenheid tot biechten of gesprek
Website: https://mariamaterretraite.jouwweb.nl/

Opgeven: Voor aanmelding mail NAAM – ADRES – TELEFOONNUMMER – MAILADRES  – WEL/GEEN BEZWAAR tegen bijvoegen namenlijst (zodat er indien gewenst samen kan worden gereden) naar: j.houwers3@kpnplanet.nl of neem telefonisch contact op met: Karin Houwers 077-4746084 of Marlies Jetten 077- 4741548.

Gegevens

Begin:
4 maart 2022
Einde:
6 maart 2022
Evenement Categorie:

Locatie

Bezinningshuis Regina Carmeli
Kollenberg 2
6132AL Sittard, Nederland

Organisator