WAPEN

VAN DE KARMEL VAN HET GODDELIJK HART VAN JEZUS

Wapen

De Karmel van het Goddelijke Hart van Jezus heeft – zoals elke Orde en elke Congregatie – zijn eigen speciale manier van leven en zijn eigen geest. Het wapenschild drukt deze geest uit met bewonderenswaardige schoonheid en helderheid.

Het wapen bestaat uit twee velden: een van bruin en de andere van geelachtig wit. De eerste toont een zilveren ster en de andere twee gouden sterren.

Het veld van bruin staat voor nederigheid en boete; de zilveren ster vertegenwoordigt de levende leden van Karmel die nederigheid en boete beoefenen.

Het witte veld symboliseert “de dauw uit de hemel”, de moeder van God. Een van de twee gouden sterren staat voor de heiligen van de Karmel van de oude wet en de andere voor de heiligen van de Karmel van de nieuwe wet.

De heilige Teresa voegde het kruis toe om de leden van de Karmel in vuur en vlam te zetten met een grotere liefde voor het kruis.

De kroon boven de sterren symboliseert de deugden van de moeder van God. Ze schijnen als de sterren en zouden alle leden moeten aansporen om ze na te volgen.

De hand van de heilige profeet Elia, ‘de vader van alle karmelieten’, die het zwaard draagt, duidt op de vurige ijver die zich uitdrukt: ‘Vurig heb ik geijverd voor Uw huis.’

De doornen vertegenwoordigen het lijden dat het Mystieke Lichaam van Jezus Christus, de Kerk, moet doorstaan ​​vanwege het onrecht, de ketterij en het ongeloof, de afvalligheid en de onverschilligheid van haar leden. Deze doornen moeten een nieuwe vurigheid aanwakkeren in de Karmel van het Goddelijke Hart van Jezus, zodat de leden zichzelf als slachtoffers aan God zullen aanbieden, met dezelfde geest van opoffering en heldhaftige moed die de heiligen van de Karmel hebben getoond, niet alleen voor de lauwe en ontrouwe leden van de Heilige Kerk, maar ook voor de zielen van alle ongelovigen die zo wreed uit het Hart van Jezus worden gerukt.

Net zoals het bloedige martelaarschap een bron was van prachtige zegeningen voor de verbreiding van het Geloof, zo heeft ook het bloedeloze martelaarschap van gelovige religieuzen te allen tijde niet alleen de Kerk van haar ketenen bevrijd, maar ook onnoemelijke zielen voor haar gewonnen.

Elke Karmelietes van het Goddelijke Hart van Jezus moet de betekenis van haar Wapenschild diep in haar hart drukken en, gevormd door de betekenis ervan, een heroïsche slachtofferziel worden. In zo’n ziel ontwikkelt de geest van de Karmel zijn mooiste bloemen, zodat zij die nu een Zilveren Ster is, een Gouden Ster in de hemel mag zijn, en daar, als Heilige, God verheerlijken en prijzen in alle eeuwigheid.