Habijt

VAN DE KARMEL VAN HET GODDELIJK HART VAN JEZUS

Habijt

Als teken van onze religieuze toewijding dragen de Karmelieten van het Goddelijk Hart van Jezus een religieus habijt: een symbool van onze transformatie in Jezus Christus.

Ons habijt is bruin. Deze kleur van de aarde symboliseert de innerlijke armoede, nederigheid en eenvoud die nodig zijn om een ​​vreugdevol Karmelietenleven te leiden.

Ons bruine scapulier wordt over het habijt heen gedragen en is een symbool van onze toewijding aan Maria. Zij, Onze Lieve Vrouw van de Karmel, schonk dit geschenk aan de Karmelorde als een belofte van haar aanwezigheid en bescherming in tijden van beproeving.

Onze zwarte riem is een symbool van onze behoefte aan goddelijke kracht bij het naleven van het Karmelitisch ideaal: “God heeft mij omgord met kracht” (Ps. 18:33).

Onze zwarte sluier is een symbool van onze gelofte van kuisheid en onze toewijding aan God. Wij zijn bruiden van Christus.

Onze rozenkrans is een symbool van ons leven van gebed en toewijding aan Onze Lieve Vrouw.

Het professiekruis is een symbool van de overweldigende liefde van Jezus Christus en onze oproep om te getuigen van Zijn liefde door middel van zichzelf schenkende liefdadigheid.

Onze witte mantel is een symbool van onze ijver voor zielen en de geest van onze Karmelietenvader, St. Elia: “Met ijver heb ik geijverd voor de Heer God der heerscharen” (1 Kon. 19:14). Het is ook een symbool van de zuiverheid van het hart die nodig is om de tegenwoordigheid van God binnen te gaan.

Wapen zusters Karmelietessen