O Maria, Moeder van Jezus onze Verlosser en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot u. Als onze Moeder houdt u van ons en kent u ons: geen enkele zorg van ons hart is voor u verborgen. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben we uw waakzame zorg en uw vredige aanwezigheid mogen ervaren! U houdt nooit op ons te leiden naar Jezus, de Vredevorst.

Toch zijn we van dat pad van vrede afgedwaald. We zijn de les vergeten die is getrokken uit de tragedies van de vorige eeuw, de opoffering van de miljoenen die in twee wereldoorlogen zijn gesneuveld. We hebben de toezeggingen die we als gemeenschap van naties hebben gedaan, genegeerd. We hebben de dromen van de mensen over vrede en de hoop van de jongeren verraden. We werden ziek van hebzucht, we dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, we werden onverschillig en verstrikt in onze egoïstische behoeften en zorgen. We kozen ervoor God te negeren, tevreden te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te worden, onschuldige levens te onderdrukken en wapens aan te leggen. We zijn niet langer de hoeders en rentmeesters van onze buren van ons gemeenschappelijk huis. We hebben de tuin van de aarde met oorlog verwoest en door onze zonden hebben we het hart gebroken van onze hemelse Vader, die verlangt https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2022-03/wortlaut-predigt-franziskus-bussgottesdienst-marienweihe-herz.htmldat we broeders en zusters zijn. We werden onverschillig voor iedereen en alles behalve onszelf. Nu met schaamte roepen we: Vergeef ons, Heer!

Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze worstelingen en zwakheden, te midden van het mysterie van ongerechtigheid dat kwaad en oorlog is, herinnert U ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar met liefde naar ons blijft kijken, altijd klaar om ons te vergeven en ons opvoeden tot nieuw leven. Hij heeft u aan ons gegeven en uw Onbevlekt Hart tot een toevluchtsoord gemaakt voor de Kerk en voor de hele mensheid. Door Gods genadige wil ben je altijd bij ons; zelfs in de meest moeilijke momenten van onze geschiedenis, bent u er om ons met tedere liefde te leiden.

Wij wenden ons nu tot u en kloppen aan de deur van uw hart, wij uw geliefde kinderen. In elk tijdperk maakt u zich aan ons bekend en roept ons op tot bekering. Help ons op dit donkere uur en schenk ons ​​uw troost. Zeg ons nog een keer: “Ben ik niet hier, ik die je moeder ben?” U bent in staat om de knopen van ons hart en van onze tijd te ontwarren. In u stellen wij ons vertrouwen. We zijn ervan overtuigd dat u, vooral op momenten van beproeving, niet doof zult zijn voor onze smeekbede en ons te hulp zult komen.

Dat is wat u deed in Kana in Galilea, toen u tussenbeide kwam en Jezus de eerste van zijn tekenen deed. Om de vreugde van het bruiloftsfeest te bewaren, zei u tegen hem: “Ze hebben geen wijn” ( Joh 2,3 ). Nu, o moeder, herhaal die woorden en dat gebed, want in onze eigen tijd is de wijn van de hoop op, de vreugde is gevlucht, de broederschap is vervaagd. We zijn onze menselijkheid vergeten en hebben het geschenk van vrede verspild. We openden ons hart voor geweld en vernielzucht. Wat hebben we uw moederlijke hulp hard nodig!

Daarom, o Moeder, hoor ons gebed.
Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van oorlog.
Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van verzoening.
Koningin van de hemel, herstel Gods vrede in de wereld.
Maak een einde aan haat en de dorst naar wraak, en leer ons vergeving schenken.
Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens.
Koningin van de Rozenkrans, laat ons beseffen dat we moeten bidden en liefhebben.
Koningin van de mensenfamilie, toon ons het pad van broederschap.
Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.
O Moeder, moge uw smeekbede onze verharde harten beroeren.
Mogen de tranen die u voor ons vergoot, deze vallei, verdroogd door onze haat, opnieuw laten bloeien. Moge uw gebed, te midden van het gedonder van wapens, onze gedachten in vrede veranderen. Moge uw moederlijke aanraking degenen die lijden en vluchten voor de regen van bommen kalmeren. Moge uw moederlijke omhelzing degenen troosten die gedwongen zijn hun huizen en hun geboorteland te verlaten. Moge uw Bedroefd Hart ons tot medeleven bewegen en ons inspireren om onze deuren te openen en te zorgen voor onze broeders en zusters die gewond zijn en aan de kant geschoven.

Heilige Moeder van God, terwijl u onder het kruis stond, zei Jezus, die de leerling aan uw zijde zag: “Zie uw zoon” ( Joh 19:26). Zo heeft hij ons allemaal aan u toevertrouwd. Tot de leerling en tot ieder van ons, zei hij: ‘Zie, uw moeder’ (vers 27).
Moeder Maria, we willen u nu verwelkomen in ons leven en onze geschiedenis. Op dit uur staat een vermoeide en radeloze mensheid met u onder het kruis, die niet beter weet dan zich aan u toe te vertrouwen en zich door uw voorspraak aan Christus wil toewijden.
De mensen van Oekraïne en Rusland, die u met grote liefde vereren, wenden zich nu tot u, terwijl uw hart vol is van mededogen voor hen en voor al die volkeren die zijn gedecimeerd door oorlog, honger, onrecht en armoede.

Daarom, Moeder van God en onze Moeder, aan uw Onbevlekt Hart, wijden wij ons in vertrouwen plechtig toe, de Kerk en de hele mensheid, vooral Rusland en Oekraïne.
Aanvaard deze toewijding die we met vertrouwen en liefde uitspreken. Geef toe dat oorlog mag eindigen en vrede zich over de hele wereld zal verspreiden. Het “uw wil geschiede” dat u vanuit het diepst van uw hart uitsprak, opende de deuren van de geschiedenis voor de Vredesvorst. We vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede weer zal aanbreken. Aan u wijden wij de toekomst van de hele mensenfamilie, de behoeften en verwachtingen van elk volk, de zorgen en hoop van de wereld.

Moge door uw voorspraak Gods genade over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme van vrede terugkeren om onze dagen te markeren. Onze Lieve Vrouw van het “uw wil geschiede”, op wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de harmonie die van God komt. Moge u, onze “levende fontein van hoop”, de droogte van onze harten besproeien. In uw schoot werd Jezus een van ons; help ons de groei van de gemeenschap te bevorderen. Ooit betrad u de straten van onze wereld; leid ons nu op de paden van vrede. Amen.

(Op vrijdag 25 maart heeft paus Franciscus de tekst van de toewijdingsakte uitgesproken in een plechtige viering in de Sint-Pietersbasiliek. Aanleiding is uiteraard de Russische aanval op Oekraïne en de dreiging van een escalatie op mondiaal niveau. Het document is eigenlijk één uitgesponnen gebed tot Maria, de Moeder Gods.)