Versoepelingen vanaf zaterdag 25 sept. 2021:

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten.

Hoewel de verplichting tot afstand houden vervalt, wordt het wel een dringend advies. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Vooraf opgeven is niet meer nodig.

Voor het betreden van de kapel: de handen ontsmetten

Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien.

Volkszang is weer toegestaan.

De dringende vraag om thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd.