Om 9.00 uur een feestelijke mis was opgedragen door Mgr. de Jong en twee con-celebrerende priesters.. De misdienaar was een seminarist die zich voorbereidde op de diakon wijding van de volgende dag in het Bisdom Roermond. De zusters waren in het oratorium, gescheiden van het publiek dat zich in de hoofdkapel bevond, maar allen werden in gebed verenigd op zoek naar de voorspraak van de zalige Maria Teresa.